O2O电商上市公司财务数据库
4
O2O电商上市公司近三年营收增长率折现对比图
O2O电商上市公司近三年净利润增长率折现对比图
1
 • 股票名称
 • 股票代码
 • 总资产-2017
 • 营收-2017
 • 营收增长率-2017
 • 净利润-2017
 • 净利润增长率-2017
 • 图表
 • 其他
 • 携程
 • CTRP.US
 • 248.85亿美元
 • 39.63亿美元
 • 37.22%
 • 3.17亿美元
 • 247.44%
 • 数据详情
 • 更多
 • 途牛
 • TOUR.US
 • 10.22亿美元
 • 3.24亿美元
 • -79.56%
 • -1.14亿美元
 • 68.77%
 • 数据详情
 • 更多
 • 58同城
 • WUBA.US
 • 43.41亿美元
 • 14.9亿美元
 • 30.70%
 • 2.05亿美元
 • 273.73%
 • 数据详情
 • 更多
 • 一嗨租车
 • EHIC.US
 • 16.90亿美元
 • 4.05亿美元
 • 27.76%
 • 0.18亿美元
 • 263.31%
 • 数据详情
 • 更多
 • 无忧英语
 • COE.US
 • 1.20亿美元
 • 1.25亿美元
 • 98.95%
 • -0.859亿美元
 • -11.13%
 • 数据详情
 • 更多
 • 前程无忧
 • JOBS.US
 • 15.39亿美元
 • 4.22亿美元
 • 20.23%
 • 0.55亿美元
 • -35.27%
 • 数据详情
 • 更多
 • 搜房网
 • SFUN.US
 • 20.00亿美元
 • 4.46亿美元
 • -51.20%
 • 0.218亿美元
 • 112.81%
 • 数据详情
 • 更多
 • 阿里影业
 • 01060.HK
 • 166.54亿港元
 • 23.66亿港元
 • 161.44%
 • -9.50亿港元
 • 0.94%
 • 数据详情
 • 更多
 • 阿里健康
 • 00241.HK
 • 31.11亿港元
 • 24.43亿港元
 • 414.32%
 • -1.07亿港元
 • 48.56%
 • 数据详情
 • 更多
 • 乐居
 • LEJU.US
 • 4.39亿美元
 • 3.36亿美元
 • -35.18%
 • -1.61亿美元
 • -1510.00%
 • 数据详情
 • 更多
 • 平安好医生
 • 01833.HK
 • 59.72亿港元
 • 18.68亿港元
 • 210.82%
 • -10.01亿港元
 • -32.06%
 • 数据详情
 • 更多
 • 齐屹科技
 • 01739.HK
 • 12.2亿元
 • 4.79亿元
 • 59.67%
 • -0.89亿元
 • 41.45%
 • 数据详情
 • 更多